Andningskurs

Andning

Andningskursens syfte är att lära dig hur du förändrar din hälsa genom ditt sätt att andas. Oavsett tidigare hälsa eller sjukdom är det din förmåga att syresätta din kropp som avgör hur hälsosam du kommer att vara i framtiden. Andningskursen lär dig hur du förbättrar din andning för konstant högre syresättning, ökad hälsa, energi och livskvalité.

Tillstånd som till exempel stress, snarkningar, trötthet, nästäppasömnstörningar och astma är helt beroende av andningen. Din prestationsförmåga i idrott men även kreativitet är också starkt påverkade av din andning.

Andningskurs individuellt:

  • Teori och praktik
  • Individanpassat
  • Pris 690 kr (75min)

Andningskurs grupp/företag:

  • Teori/praktik
  • Anpassad inrikting
  • Offert

Några vanliga anledningar till att gå andningskursen:

Svårt att få in luft, toppandning, lära andas med diafragman, minska stress, öka prestation, snarkning, kronisk nästäppa, sömnstörning, astma.

Kursinnehåll:

Läs mer om andning: