Astma

Naturligt Astmafri

Astma är en andningssjukdom som skall behandlas genom att normalisera andningen. Felaktigt andningssätt och andningsvolym är orsaken till astma. Många olika ”triggers” kan starta ett astmaanfall men den bakomliggande orsaken till detta finns i andningen. Flera västerländska forskningsstudier (1-4) visar på enastående resultat av att normalisera andningsvolymen. Andningskursens innehåll är unikt och lär dig hur du själv behandlar och tar kontroll över din astma.

Andningskursens normala resultat:

1. 90% minskning av luftrörsvidgande läkemedel inom tre veckor

2. 50 % minskning av kortison användning inom 3-6 månader

Läs mer om andningskursen:

Mer om Astma:

1. Bowler SD, Green A, Mitchell CA. Buteyko breathing technique in asthma: a blinded randomised controlled trial. Med J Aust. 1998;169:575 8. Available online. URL: http://www.mja.com.au/public/issues/xmas98/bowler/bowler.html. (asthma clinical studies)

2. McHugh P, Aitcheson F, Duncan B, Houghton F. Buteyko breathing technique for asthma: an effective intervention. N Z Med J. 2003;116(1187). (asthma clinical studies) URL: http://www.nzma.org.nz/journal/116-1187/710/

3.Cooper S, Oborne J, Newton S, et al. Effect of two breathing exercises (Buteyko and pranayama) in asthma: a randomised controlled trial. (asthma clinical studies) Thorax. 2003;58:674 9.

4. McHugh P, Aitcheson F, Duncan B, Houghton F. Buteyko breathing technique and asthma in children: a case Series. (asthma clinical study) NZMJ 19 May 2006, Vol 119 No 1234. URL: http://www.nzma.org.nz/journal/119-1234/1988/