Professor Buteyko

Den ryske läkaren och proffesorn Konstantin Buteyko (1923-2003) har stått för ett enormt genomslag när det gäller andningen. Han bedrev mycket omfattande forskning inom bl.a.USSR Space mission och utvecklade avancerad forskningsutrustning för att verifiera och bekräfta andningens påverkan och betydelse för hälsan.

Under hans tidigare läkarår arbetade han på en avdelning med mycket sjuka människor. Han lade märke till att de flesta patienterna andades med munnen och att andningen ökade i takt med att pateinterna närmade sig döden. En idé föddes och han började instruera patienterna att andas mindre.