Sovställning

Hur sovställning påverkar snarkning och sömnapné?

Positionen som vi sover i påverkar vår andning och vår hälsa. När vi sover på ryggen ökar andningsvolymen jämfört med magen och sidan. Forskning visar att andningsvolymen är mindre när vi sover på vänster sida än höger. Dessutom spelar nacken och bäckenets position stor roll för andningen. Sömnteknik är en väsentlig del av andningskursen. Effekten av ökad andning finns att läsa om under:

Vilka är de vanligaste symtomen på felaktig andning?

Snarkning och sömnapné är en följd av för stor andningsvolym, därför är det inte konstigt att många studier visar på ökad risk vid sömn i ryggläge, både för barn och vuxna.

Pereira et al. utförde forskning för att fastställa effekten av kroppens position på sömnapné hos barn yngre än tre år. Data insamlades under sömnen hos 60 barn och man undersökte de olika sömnpositionernas inverkan på bland annat andningsuppehåll och syremättnaden. Forskarna drog slutsatsen att det finns en ökning av andningsstörningar hos små barn som ligger på rygg (1).
I en studie på femtio barn, 31 med snarkning och 19 med obstruktiv sömnapné, fann man mer andningsuppehåll om barnen sov på rygg istället för sidan (2).
Davvat et al. bedömde 430 barn med obstruktiv sömnapné. Barn med sömnapné spenderade mer tid än kontrollgruppen på ryggen och deras andningsuppehåll var betydligt större i ryggläge än i sidoposition (3). Samma slutsats drogs av en studie på 574 patienter i tidskriften Chest (4).

I en stor studie på 2077 patienter med sömnapné som pågick under 10 år fann man att 53,8% hade minst dubbelt så många andningsavvikelser under sömnen i ryggliggande jämfört med sidoliggande sovposition. Författarna drog slutsatsen att eftersom det har så stor betydelse för vilken position vi sover i så måste fler högkvalitativa studier utföras som visar på detta. Då kan sovpositionen verkligen få en terapeutisk genomslagskraft som viktig behandlingsåtgärd (5)

En japansk studie på 72 patienter som publicerades i tidskriften Sleep fann att de flesta patienter i snarkgruppen minskade sina snarkningar när de sov på sidan istället för ryggen (6).

Referenser:

  1. Pereira KD, Roebuck JC, Howell L. The effect of body position on sleep apnea in children younger than 3 years. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2005 Nov;131(11):1014-6.
  2. Kim HY, Dhong HJ, Lee JK, Chung SK, Jung SC. Sleep quality and effects of position on sleep apnea in East Asian children. Auris Nasus Larynx. 2011 Apr;38(2):228-32.
  3. Dayyat E, Maarafeya MM, Capdevila OS, Kheirandish-Gozal L, Montgomery-Downs HE, Gozal D. Nocturnal body position in sleeping children with and without obstructive sleep apnea. Pediatr Pulmonol. 2007 Apr;42(4):374-9.
  4. Oksenberg A, Silverberg DS, Arons E, Radwan H. Positional vs nonpositional obstructive sleep apnea patients: anthropomorphic, nocturnal polysomnographic, and multiple sleep latency test data. Chest. 1997 Sep;112(3):629-39.
  5. Oksenberg A, Arons E, Greenberg-Dotan S, Nasser K, Radwan H. [The significance of body posture on breathing abnormalities during sleep: data analysis of 2077 obstructive sleep apnea patients]. [Article in Hebrew] Harefuah. 2009 May;148(5):304-9, 351, 350.
  6. Nakano H, Ikeda T, Hayashi M, Ohshima E, Onizuka A. Effects of body position on snoring in apneic and nonapneic snorers. Sleep. 2003 Mar 15;26(2):169-72.