Vanliga symtom vid felaktig andning

Andning

Felaktig andning heter i litteraturen kronisk hyperventilering. Effekten av kronisk hyperventilering är minskad syresättning i kroppens samtliga organ och vävnader. I och med att syresättningen är det fundamentala för att cellerna skall kunna framställa energi så får kronisk dold hyperventilering stora effekter på hälsan. Många symtom och sjukdomar är därför kopplade till felaktig andning. Ett citat från professor Arthur C. Guyton i ”The textbook of medical physiology”, världens mest sålda fysiologibok, beskriver vikten av syresättning:

All chronic pain, suffering, and diseases are caused by a lack of oxygen at the cell level”

Buteykoklinikens andningskurs förbättrar syretillgången på cellninvån, därför är andningskursen användbar vid väldigt många olika sjukdomar och symtom.

Felaktig andningsvolym leder bl.a. till följande fysiologiska effekter i kroppen:

 • Nedsatt syresättning
 • Sammandragna blodkärl
 • Sammandragna luftvägar
 • Sammandragna tarmar
 • Ökad retbarhet i nervsystemet
 • Förändrad metabolism
 • Försämrat immunförsvar

Det är enkelt att inse att dessa effekter får stora konsekvenser på hälsan. Den kända kardiologen Claud Lum beskriver effekterna av felaktig andning på detta sätt:

 ”Hyperventilation presents a collection of bizarre and often apperently unrealated symtoms, which may effect any part of the body, and any organ or system”

Här följer vanliga symtom och sjukdomar som är en direkt kopplade till felaktig andning, kronisk hyperventilering, och som botas eller påverkas positivt av andningsträning:

Respirationen/luftvägarna:

 • Astmasymtom
 • Nästäppa även kronisk
 • Allergier
 • Snarkning
 • Sömnapné
 • Andnöd, kort om luft, lufthunger
 • Svårt att få ner andningen i magen
 • Spänd i bröstet
 • Frekventa gäspningar, suckar
 • Hosta
 • Bihåleinflammation
 • KOL

Nervsystemet/rörelsapparaten:

 • Dålig koncentration
 • Huvudvärk
 • Svettningar
 • Yrsel
 • Domningar och stickningar i händer och fötter
 • Muskelspänningar/muskelvärk
 • Kramp/sendrag
 • Inflammationer
 • Darrningar
 • Tinnitus

Hjärtat:

 • Skenande hjärta
 • Smärta i bröstområdet
 • Oregelbundna hjärtslag
 • Högt blodtryck
 • Lågt blodtryck
 • Angina pectoris

Sinnet:

 • Oro
 • ”Racing mind”-Mycket tankar
 • Rädslor
 • Fobier
 • Spänd
 • Depression
 • Insomningsbesvär
 • Sömnstörningar
 • Vaknar trött
 • Mardrömmar

Generella symtom:

 • Muntorrhet
 • Trötthet
 • Mjölksyra
 • Torr kliande hud
 • Övervikt
 • Svettiga händer
 • Kissar ofta
 • IBS
 • Diareé
 • Förstoppning
 • Generell svaghet
 • Kronisk utmattning
 • Kronisk inflammation
 • Mineralbrister, framförallt magnesium, kalcium, kalium