Buteykokliniken – en del av naprapatklinken Total Rehab

Andning

” Klinikens biomekaniska och medicinska kunskap om andning där forskning ligger som grund gör andningskursen unik. Hur man syresätter sin kropp och hjärna, lugnar nervsystemet och tankar samt skapar mer energi blir en praktisk och teoretisk självklarhet efter kursen. Kursen visar vägen till en ökad hälsa, prestation och frihet från flertalet sjukdomar och symtom” 

– Grundare Thobias Karlsson, Leg Naprapat / Andningsspecialist, Buteyko / Postural Restoration Institute 

Unik andningskurs

Andningskursens syfte är att lära dig hur du förändrar din hälsa genom ditt sätt att andas. Oavsett tidigare hälsa eller sjukdom är det din förmåga att syresätta din kropp som avgör hur hälsosam du kommer att vara i framtiden. Andningskursen lär dig hur du förbättrar din andning för konstant högre syresättning, ökad hälsa, energi och livskvalité. Diafragmans position så kallad ZOA, ( zone of apposition ) är kopplat till dess andningsförmåga och är en viktig del i andningskorrigeringen.

Tillstånd som till exempel stress, snarkningar, trötthet, nästäppasömnstörningar och astma är helt beroende av andningen. Din prestationsförmåga i idrott men även kreativitet är också starkt påverkade av din andning.

Andningskurs individuellt:

 • Teori och praktik
 • Individanpassat
 • Klinikbesök eller Skype
 • Pris 750 kr (ca. 75min)

Andningskurs grupp/företag:

 • Teori/praktik
 • Anpassad inrikting
 • Offert

Några vanliga anledningar att gå andningskursen:

 • Svårt att få in luft, toppandning,  lära andas med diafragman, minska stress, öka prestation, snarkning, kronisk nästäppa, sömnstörning, astma, ribflare, ZOA, Postural Restoration Institute terapeuft Sverige

Kursinnehåll:

Läs mer om andning:

Stress

Stress är ett stort hälsoproblem idag. Den största faktorn till att stress är så destruktivt för vår hälsa är pågrund av dess stora påverkan på andningen. Andningen förändras på många sätt under stress, de viktigaste faktorerna är ökad andningsvolym samt felaktig användning av  andningsmuskulaturen. Detta får stora konsekvenser på kroppens syresättning och en lång lista med sjukdomar och symtom kopplas till detta.

Läs mer

Astma-Sömnstörning-Nästäppa

Astma är en andningssjukdom som skall behandlas genom att normalisera andningen. Felaktigt andningssätt och andningsvolym är många gånger den bakomliggande orsaken till astma.

Buteykoklinikens andningskurs kan inriktas mot astma:

•    Lära dig ta kontrollen över och behandla din astma
•    Hur andas man korrekt under fysisk aktivitet?
•    Hur avbryter man ett hostanfall?
•    Hur avbryter man väsande ljud från luftvägarna?
•    Hur avbryter man ett astmaanfall?
•    Hur öppnar man en stängd näsa?

Läs mer om astma…

Sömnstörningar

Insomningsbesvär eller tidigt uppvaknade och problem med att somna om kan påverkas positivt genom andningsförbättring.

Lär dig korrekt andning, det är vägen tillbaka till en normal djup återhämtande sömn och därmed ökad energi och hälsa. Under andningskursen får du lära dig hur man andas så att hjärnan blir lugn, syresatt och minskar sin tankeaktiviteten. Kursen innehåller även förslag på åtgärder mot stress samt hållningskorrigeringar för korrekt bröstkorg och revbensposition.

Läs mer om sömnstörningar…

 

Nästäppa är klart kopplat till andningen och det går ofta att öppna en täppt näsa på ett par minuter med hjälp av andningsövningar.

En studie från American Journal of Rhinology, 2005 (2), undersökte sambandet mellan felaktig andning ( hyperventilationssyndrom) och täppt näsa. Samtliga deltagare hade stor andningsvolym och andades med övre delen av bröstet. Konsekvensen blev låga nivåer av koldioxid och detta ökar motståndet i näsan. En slutsats blev: ” surgery may not necessarily be the answer in Hyperventilationssyndrome patients complaining of nasal congestion”, istället föreslogs korrigering av andningsvolymen.

Läs mer om kronisk nästäppa…

Öka din prestation

Hur du andas när du tränar? Andningen och andningssättet påverkar vår fysiologi och därmed vår prestationsförmåga. Att lära sig om andning under träning gör att de positiva effekterna av träning förstärks kraftigt:

 • Mindre mjölksyra i samma löphastighet
 • Effektivare muskulärt arbete
 • Snabbare återhämtning
 • Snabbare träningsresultat
 • Mera positiva effekter av träningen på kroppen och sinnet
 • Får ut mer positiva effekter av träningen mot stress

Läs mer…