Stress

Stress är ett stort hälsoproblem idag. Den största faktorn till att stress är så destruktivt för vår hälsa är pågrund av dess stora påverkan på andningen. Andningen förändras på många sätt under stress, de viktigaste faktorerna är ökad andningsvolym samt felaktig användning av  andningsmuskulaturen. Detta får stora konsekvenser på kroppens syresättning och en lång lista med sjukdomar och symtom kopplas till detta.

Stress är ett inre tillstånd som ger en rad fysiologiska förändringar i vår kropp. Detta tillstånd kan aktiveras av flera olika situationer. Tidsbrist, prestationskrav, oro, rädsla, negativitet, leda eller bara en aktiv hjärna med mycket tankar är vanliga triggers för att kroppen skall försättas i detta sinnestillstånd. Ett stressat sinne leder till en stressad kropp. I och med samverkan mellan kropp och sinne uppstår många negativa spiraler. Det ena föder det andra, och sedan snurrar karusellen av sig själv. Forskning visar att endast efter 24 timmar ändrar andningscentrumet sin inställning i hjärnstammen så att den felaktiga andningen uppehålls av sig själv oavsett om den utlösande faktorn är närvarande eller inte. Förklaringen till detta är den ökade syrebristen som uppstår vid felaktig andning, syrebristen fortgår sedan tills andningen har korrigerats medvetet. Det finns möjligheter att bryta dessa negativa spiraler. Andningsnormalisering är nyckeln tillbaka (1,2,3). Under andningskursen får du lära dig vad du skall göra vid akut upplevelse av stress, men du får även en långsiktig strategi och förståelse hur man minskar den totala stressnivån i kroppen.

Stress kommer inifrån,  med kunskap om andningen får du möjlighet att förändra detta tillstånd.
Referenser:

1. Krnjevic K, Randic M and Siesjo B, “Cortical CO2 tension and neuronal excitability”, J of Physiol 1965, 176: p. 105-122
…”It was shown that CO2 has a strong calming effect on excessive excitability of brain areas responsible for thinking”
2. Huttunen J Exp. Brain. Res 1999, 125(3):p.248-254
…hyperventilation “leads to spontaneous and asynchronus firing of cortical neuorns”
3. Brown EB Physiol Reviews 1953 Oct,33(4):p.445-471
…”studies designed to determine the effects produced by hyperventilation on nerve and muscle have been consistent in their findings on increased irritability” Muscle and nerve cells become abnormally sensitive or irritated.