Medicinering mot astma

Vad händer vid astma medicinering?
Finns det risker med medicinering?

Astmamediciner som öppnar luftvägarna kallas bronkvidgande medicin. När dessa inhaleras slappnar muskulaturen runt luftrören av så att luftvägarna öppnas. Detta leder till att symtomen av andnöd upphör. Detta innebär dock att hyperventileringen kan fortgå med ytterligare förlust av koldioxid, utan symtom från luftvägarna.  Dessutom kan känsligheten mot medicinen minska så att risken ökar för att det inte har samma effekt när det behövs. Detta är anledningar till att man inte skall medicinera mer än vad som behövs. Ökad användning av bronkvidgande läkemedel har hängt samman med ökad dödlighet i astma genom historien.(1,2,3). 2003 gick ”Food and Drug Administration” i USA ut med att läkemedlet Serevent som är en långtidsverkande bronkvidgare ut med att: ” The drug Serevent may be associated with an increased risk of lifethreatening asthma episodes or asthma related deaths, particularly in some patients” (4)

Sedan 90-talet har det varit en minskning av antalet dödsfall, detta står i direkt relation till införandet av inhalations steroider dvs. kortison. Dessutom gjorde man inte om misstaget med höga doser av steroider som under 60-talet, detta bidrog till ytterligare mindre biverkningar av kortisonet. Buteyko såg steroider (kortison) i lägsta möjliga dosering som förstavalet vid medicinering. Han ansåg att steroider verkar positivt genom att minska andning. Minskad andning leder till öppna luftvägar utan förlust av koldioxid vilket bronkvidgande medel gör. Professor Buteyko ansåg att kronisk hyperventilering orsakar stor stress på binjurarna, där kortisol produceras.
Detta gör att binjurarna kan tröttas ut och han ansåg att nivåerna av kortisol då inte täcker det antiinflammatoriska behovet i kroppen.

Andningens påverkan på behovet av kortisonmediciner bevisades också genom studien på Mater Hospital, Brisbane. Försökspersonerna  andades 14.1L luft/min före studien och efter tre månader var den genomsnittliga andningen 9.6L luft/min. Under den perioden minskade behovet av steroider med 49 procent. Eftersom steroider är starkt antiinflammatoriskt tyder det på att ökad andning leder till ökad inflammation och minskad andning leder således till minskad inflammation och därmed minskat behov av antiinflammatoriska läkemedel såsom steroider.

Överanvändning av luftvägsökande medicin kan klassificeras som mer än 3 puffar ventolin per dag. Om detta är fallet skall andningsövningarna intensifieras för att minska behovet av medicinen snabbt. Om det inte är möjligt att reducera ventolin bör förebyggande behandling med hjälp av kortison sättas in för en kort period under pågående andningsövningar.

Överanvändning av bronkvidgande läkemedel kan liknas vid att måla över färg över rost. Symtomen trycks undan men den underliggande sjukdomen växer sig bara starkare. Regelbunden korttidsvidgande medel leder också till ökad ansträngningsutöst bronkkonstriktion och vidare till ansträngningsutlöst astma. Läkemedel mot astma skall användas vid behov eller förebyggande tills andningen har normaliserats. Normal andning kännetecknas av ett CP på 40 sekunder.

 

Nedan följer citat från tidskrifter och astmaexperter gällande vanliga astmamediciner:

 Advair ( Seretide)
“If we got these drugs off the market, we could prevent 4,000 deaths a year”, argues Shelley Salpeter, a Clinical Professor of Medicine at Stanford University who says both Advair and Serevent should be recalled.” 5 Forbes News Magazine
Serevent
“Long-term treatment with inhaled β2-agonists may be associated with a deterioration in asthma control, potentially due to tolerance.” 6 Chest Medical Journal.
Salmeterol; (finns i Serevent, Advair and Seretide)
“Long-acting beta2-adrenergic agonists, such as Salmeterol, one of the active ingredients in Advair Diskus, may increase the risk of asthma-related death. Therefore, when treating patients with asthma, physicians should only prescribe Advair Diskus for patients not adequately controlled on other asthma-controller medications (e.g., low- to medium-dose inhaled corticosteroids) or whose disease severity clearly warrants initiation of treatment with 2 maintenance therapies…” 7  US Food and Drug Administration (FDA) March 2006
Symbicort
“In patients with asthma, LABA medicines such as Formoterol (one of the medicines in SYMBICORT) may increase the chance of death from asthma problems. In a large asthma study, more patients who used another LABA medicine, died from asthma problems compared with patients who did not use that LABA 2medicine. Talk with your healthcare provider about this risk and the benefits of treating your asthma with SYMBICORT.” 8 US Food and Drug Administration (FDA) Oct 2007
Singulair
“FDA informed healthcare professionals and patients of the Agency’s investigation of the possible association between the use of Singulair and behavior/mood changes, suicidality (suicidal thinking and behavior) and suicide. Due to the complexity of the analyses, FDA anticipates that it may take up to 9 months to complete the ongoing evaluations. As soon as this review is complete, FDA will communicate the conclusions and recommendations to the public”. 9 US Food and Drug Administration (FDA) March 2008

 

Referenser:

1.    New Scientist, 1991, April ”Are asthma drugs cure that kills?”
2.    J Investig Allergol Clin Immunol,1995 Mars-April;5(2):66-72 “Changing patterns in asthma morbidity and mortality” Sears MR
3.    Drug Saf. 1994 Okt;11(4):259-83 “ The beta 2-agonist controversy. Observations, explanations and relationship to asthma epidemiology”
4.    FDA website T03-06 23rd January 2003
5.    Forbes Magazine Drug Safety. TroubleBreathing Robert Langreth 04.06.06.
6.    Chest. 1996;110:1452-1457  Tolerance to the Protective Effect of Salmeterol on Allergen Challenge  Daniele Giannini MD1; Anna Carletti MD1; Federico L. Dente MD1; Elena Bacci MD1; Antonella Di Franco MD1; Barbara Vagaggini MD1; and Pier Luigi Paggiaro MD1  1 From the Second Institute of Internal Medicine, Respiratory Pathophysiology, Pisa, Italy
7.    fda.gov/medwatch/SAFETY/2006/mar06.htm
8.    fda.gov/medwatch/safety/2007/Oct_PI/Symbicort_MG.pdf
9.    fda.gov/medwatch/safety/2008/safety08.htm#Singulair