Andningstest

Andning

Hur testar man sin andningsvolym och syresättningen?

Syresättningen i kroppens vävnader och organ är direkt kopplad till andningsvolymen. Felaktig andningsvolym leder till sämre syresättning och därför är andningsvolymen den viktigaste enskilda faktorn för hur hälsosam man är. Genom ett CP kan du mäta din andning och syresättningsförmåga. CP står för control pause och är en stressfri andningspaus efter en normal utandning.

Testa ditt CP:
  • Sitt ner i vila i 5 minuter
  • Slappna av i kroppen, låt andningen vara helt spontan.
  • Efter en icke viljemässig påverkad utandning ( låt den vara som innan), håll för näsan.
  • Mät den tid i sekunder som du kan hålla helt stressfritt och till den första signalen kroppen ger att den vill andas. Det kan vara ett ryck eller spänning i mellangärdet eller en svälj rörelse i halsen. Kom ihåg att testet skall vara helt stressfritt.
  • När du släpper näsa skall du sedan kunna återgå till samma normala andningsmönster som du hade innan testet. Om du tar djupare andetag in efter testet har du hållt andan för länge. Du skall inte behöva kippa efter luft efter testet.
 Vad är ett normalt CP?

En normal andningsvolym ger en god syresättning i kroppen. En andningspaus är mycket känslig för syrenivåerna i kroppen. Lägre syresättning innebär lägre tolerans mot koldioxid. Under den tiden det tar att ta ditt CP ökar koldioxiden i kroppen och beroende på vilken toleransnivå som är förinställd, kommer CP vara stressfri upp till den nivån.

Resultattabell
Tillstånd CP Syreupptagning Co2 mmHg L/min
1 10 ~10% 28 ~20L/min
2 20 ~15% 32 ~10L/min
3 30 ~20% 36 ~7,5L/min
4 40 ~25 – 27% 40 ~5L/min

Tillstånd 1-3 representerar onormal andningsvolym. Tillstånd 1 har störst andningsvolym och därmed sämst syresättning. Många människor i västvärlden har ett CP på mellan 10-15. Detta gör oss svaga och försämrar motståndskraften mot många sjukdomstillstånd och flertalet kroppsliga och psykiska symtom. Se vanliga symtom på felaktig andning. Normal andning innebär ett CP på 40 sekunder (1). Detta innebär mycket god syresättning och blodcirkulation i kroppen. Dessutom fungerar immunförsvaret, luftvägarna och nervsystemet normalt och detta innebär frånvaro av tillexempel astma, allergier, högt blodtryck och sömnstörningar.

Normalisera din andning och förbättra ditt CP genom andningskursen.

Referenser:

1. “Essentials of exercise physiology” McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L. (2-nd edition);
Lippincott, Williams and Wilkins, London 2000, p.252.