Öka din fettförbränning

Öka din fettförbränning / Viktproblem

Din förmåga att förbränna fett är helt beroende på din andning. Stressade människor med felaktig andningsvolym har många gånger svårt att hålla vikten eller gå ner i fettvikt. Vanligtvis minskar istället kroppens muskelmassa och vätskenivå av träning. Träningen blir slitsam men resultatet mycket sparsamt. Lär dig att normalisera din andning, detta säkerställer effektiv fettförbränning och viktnedgång.

 

Kroppen har två olika system för att skapa energi:

 

1)    Aerob, med syre
2)    Anaerob, utan syre

 

Aerob förbränning innebär utnyttjande av fett eller kolhydrater som energikälla och denna process kräver närvaro av syre i cellerna. Mängden syre i cellerna beror på ditt sätt att andas. Korrekt andningsvolym säkerställer stor syretillförsel till kroppens celler, detta ökar din förmåga att förbränna fett.

 

                              

 

Anaerob spjälkning innebär utnyttjande av kolhydrater för att skapa energi. Denna process fungerar utan syre. Om cellerna har syrebrist kommer automatiskt anaerob spjälkning bli kroppens val för att producera energi. Restprodukten av detta är mjölksyra. Mjölksyra är surt och detta ökar andningsvolymen ytterligare. Några vanliga negativa följder är minskad fettförbränning, muskelömhet och ökad trötthet.

 

Korrekt andningsvolym innebär 5L/luft per minut i vila. Detta säkerställer 99% syremättnad i blodet och en fysiologisk korrekt nivå av koldioxid i kroppen på 5,5%. Stressade och överviktiga människor har inte denna sammansättning av syre och koldioxid. Lägre halt av koldioxid leder automatiskt till sämre syresättning. Syresättningsförmågan kan testas med ett CP.

Korrekt andningsvolym leder till mycket god genomblödning av samtliga organ och vävnader. Samtidigt syresätts samtliga kroppens celler mycket effektivt och detta leder till ökad energi och fettförbränning. En normal andning kännetecknas av ett CP på 40 eller mer.

Din andning kan korrigeras och normaliseras. Läs mer om andningskursen.