Munandning

Forskning på munandning, snarkning och sömnapné hos vuxna

Forskningen nedan visar att nästäppa, andningsvolym och munandning bidrar till att orsaka sömnapné, snarkningar och andra associerade symtom hos vuxna.

Att andas med öppen mun under sömnen är en riskfaktor för obstruktiv sömnapné (OSA). Studien som omfattade 52 patienter beskriver trängre och avlånga övre luftvägar under munandning, vilket förvärrar kollapsen i halsen och därmed påverkar sömnapnéns svårighetsgrad (1).

I en annan studie intervjuades 385 patienter med sömnapné genom en enkät. Resultaten visade att symtom från övre luftvägarna var vanliga hos patienterna: 61% hade muntorrhet, 52% nästäppa, 51% torrhet i näsa, 30% nysningar, 24% slem i halsen, och 17% med en rinnande näsa (2). Detta visar tydligt på kopplingen mellan sömnapné och andra andningsrelaterade symtom.

Ohki et al. utfört en studie för att fastställa sambandet mellan munandning och nästäppa hos patienter med obstruktiv sömnapné. I studien ingick 30 friska försökspersoner och 20 patienter med snarkning eller sömnapné. Forskarna fann att kronisk nästäppa som resulterade i munandning kan inducera obstruktiv sömnapné (3).

I rapporten “How does open-mouth breathing influence upper airway anatomy?”  Lee et al. testade hypotesen att andning med öppen mun under sömnen kan öka svårighetsgraden av obstruktiv sömnapné. Efter en analys av 28 patienter fann forskarna att andning med öppen mun är associerat med minskning av retropalatalt och retroglossala utrymmet, vilket resulterar i förträngning av de övre luftvägarna och därmed ökad risk för sömnapné (4).

En slutsats efter att ett forskningscenter i Cincinnati, Ohio granskat texter och artiklar på Medline är att obstruktiv sömnapné och sömnsvårigheter ofta beror på täppt näsa. Författarna till rapporten konstaterar att näsandning är det bästa alternativet under sömnen och att täppt näsa leder till munandning och vidare till snarkning och slutligen sömnapné. Forskarna rekommenderar att allergisk rinit och andra störningar som leder till täppt näsa bör behandlas mer aggressivt (5).

Täppt näsa kan också var en försvarsåtgärd som kroppen aktiverar för att minska andningsvolymen och därmed minska förlusten av koldioxid. Rätt åtgärd vid täppt näsa är att normalisera andningen. Då kommer näsan att vara öppen och fri. Läs mer på ”Vad är korrekt/felaktig andning” och ”Andningskursen

Referenser:
  1. Kim EJ, Choi JH, Kim KW, Kim TH, Lee SH, Lee HM, Shin C, Lee KY, Lee SH.
    The impacts of open-mouth breathing on upper airway space in obstructive sleep apnea: 3-D MDCT analysis.Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010 Oct 19.
  2. Kreivi HR, Virkkula P, Lehto J, Brander P.Frequency of upper airway symptoms before and during continuous positive airway pressure treatment in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Respiration. 2010;80(6):488-94.
  3. Ohki M, Usui N, Kanazawa H, Hara I, Kawano K. Relationship between oral breathing and nasal obstruction in patients with obstructive sleep apnea.Acta Otolaryngol Suppl. 1996;523:228-30.
  4. Lee SH, Choi JH, Shin C, Lee HM, Kwon SY, Lee SH.How does open-mouth breathing influence upper airway anatomy? Laryngoscope. 2007 Jun;117(6):1102-6.
  5. Scharf MB, Cohen AP Diagnostic and treatment implications of nasal obstruction in snoring and obstructive sleep apnea. Ann Allergy Asthma Immunol. 1998 Oct;81(4):279-87; quiz 287-90.