Sömnbesvär

Sömnstörning

Insomningsbesvär eller tidigt uppvaknade och problem med att somna om kan påverkas positivt genom andningsförbättring.

En stressad hjärna skapar ca 60000 tankar varje dag. Det är uppskattat att 90 % av dessa tankar är repetitiva och meningslösa. Den frekvent höga tankeaktiviteten gör att ”sinnet” aldrig får vila. Hög tankeaktivitet på dagen ger hög tankeaktivitet på natten. Insomningsbesvär och sömnstörningar under natten beror på den ökade aktiviteten i hjärnan. Detta får till följd att nervsystemet inte går ner i lugnare tempo med mindre aktivitetsgrad vilket normalt krävs för att vi skall somna och få en djup återhämtande sömn.

Tankar och andning är direkt sammankopplat (1,2,3). De har en mycket intim koppling till varandra. Detta innebär att om man lär sig korrigerar sin felaktiga andning och andningsvolym blir nervsystemet och därmed hjärnan lugnare och mer harmonisk. En lugnare hjärna minskar tankeaktiviteten och lugnar därmed hela kroppen. En god återhämtande sömn är beroende av en god andning.

God sömn är mycket betydelsefullt för hälsan. Den djupa drömlösa sömnen ger oss djup vila. Det är vanligt att stressade hjärnor på grund av oavbruten tankeaktivitet inte kommer ner i total vila. Detta för med sin en ond cirkel av ökad trötthet, sämre andning, mer irriterat nervsystem, ökade tankar och slutligen sämre kvalitativ sömn. Slutresultatet blir ohälsa och sjukdom.

Lär dig korrekt andning, det är vägen tillbaka till en normal djup återhämtande sömn och därmed ökad energi och hälsa. Under andningskursen får du lära dig hur man andas så att hjärnan blir lugn, syresatt och minskar sin tankeaktiviteten. Kursen innehåller även förslag på åtgärder mot och under stress samt kostråd och hållningskorrigeringar. Dessutom ges praktiska tips på korrekt sovställning samt övriga råd som lugnar andningen innan och under sömnen. Sammantaget leder dessa enkla förändringar till en lugnare andning, minskad tankeaktivitet och därmed en god natts djup vila.

Referenser:

1. Huttunen J Exp. Brain. Res 1999, 125(3):p.248-254

…hyperventilation “leads to spontaneous and asynchronus firing of cortical neuorns”

2. Brown EB Physiol Reviews 1953 Oct,33(4):p.445-471

…”studies designed to determine the effects produced by hyperventilation on nerve and muscle have been consistent in their findings on increased irritability” Muscle and nerve cells become abnormally sensitive or irritated.

3. Krnjevic K, Randic M and Siesjo B, Cortical CO2 tension and neuronal excitability, J of Physiol 1965, 176: p. 105-122

…”It was shown that CO2 has a strong calming effect on excessive excitability of brain areas responsible for thinking”