Vad är sömnapné?

Vad är sömnapné?

Apné är ett grekiskt ord som betyder ”utan andetag.” Kronisk hyperventilering dvs felaktig andningsvolym är den stora anledningen till uppkomsten av dessa andningsuppehåll. Sömnapnéer innebär en stor stress på hjärt- och kärlsystemet och skall därför åtgärdas tidigt. Normalisering av andningsvolymen är den korrekta åtgärden för att komma åt orsak och symtom till sömnapné.

Obstruktiv sömnapné

95 % av patienterna med sömnapné har en obstruktiv sömnapné. Den kännetecknas av andningsuppehåll på grund av en kollaps av de övre luftvägarna. Andningsuppehållen förekommer vanligen 5 till 50ggr per timme och varje uppehåll kan variera från några sekunder till över en minut. Detta kan leda till att syremättnaden i blodet sjunker ner till 50 %.
När andningsuppehållen varar för länge börjar kroppen att reagera. Detta kan ses som muskelryckningar i halsen eller i övre magen hos patienten. Slutligen väcks patienten utan att själv vara medveten om det, då öppnas luftvägarna och ett stort andetag tas, ofta i kombination med ett snarkljud. På morgonen vaknar patienten vanligtvis onaturlig trött och upplever vanligtvis trötthet under dagen. Tröttheten beror på att det djupaste stadiet under sömnen inte nås på grund av ständigt uppvaknande.

Dessutom störs ofta partnerns sömn på grund av snarkljudet men även p.g.a. oro för sin partners hälsa.
Alla patienter med sömnapné andas mycket djupt och tungt när de sover. Ett vanligt mönster är dundrande snarkningar som följs av fullständigt andningsstillestånd.

Tänk dig att suga luft genom en mjuk gummislang. Om man suger hårt i ena ändan kommer väggarna i slangen att tendera att kollapsa inåt. Om man andas normalt dvs. 5-6L/min vilket är den medicinska normen kommer luftvägarna inte att falla ihop. En Studie av Radwan et al 2001 visar att andningsvolymen hos patienter med sömnapné är 15 (±3) L/min. Denna mycket stora andningsvolym är ofta orsaken till luftvägarnas kollaps.
Sömnpositionen har också betydelse för sömnapnépatienter, att sova på ryggen innebär ofta att munnen öppnas och att underkäken och tungan faller bakåt och täpper till luftvägarna ytterligare.

Behandlingen för att bli fri från sömnapné är att justera till enbart näsandning dag och natt, sova i korrekt position men framförallt återställa andningen till den normala andningsvolymen. Minskning av omkretsen runt halsen är bra men inte det avgörande eftersom även smala och barn har sömnapné.

Ökning av luftvägarnas storlek genom kirurgi är den absolut sista utvägen och mycket sällan nödvändig. Behandling med CPAP eller tandställning är andra alternativ men ingen av dessa påverkar orsaken till sömnapnén.

 

Vanliga symtom till följd av sömnapné:

 • vaknar trött
 • trötthet under dagen
 • högljudda snarkningar
 • torr mun
 • huvudvärk på morgonen
 • problem med minne och koncentration
 • halsbränna eller uppstötningar
 • svullna ben
 • behov att kissa på natten
 • svettningar under sömn
 • bröstsmärta
 • förhöjt blodtryck eller andra cirkulatoriska besvär

 

 

För mer information:

 

Vad är korrekt, felaktig andning?”

Andningskursen

Vilka är de vanligaste symtomen på felaktig andning?