Att sova på rygg – hälsorisk

Det har visat sig i medicinsk forskning och kliniska studier att sovpositionen har stor betydelse för vår hälsa. Att sova på ryggen ökar vår andningsvolym kraftigt. Ökad andningsvolym innebär många negativa hälsoeffekter, däribland kärlsammandragning och minskad syresättning i kroppen. När vi ligger på ryggen finns det inget motstånd i andningen dessutom öppnas vanligen munnen på grund av gravitationen och detta leder till ytterligare andningsvolym.

Det är vanligt att astmaanfall, hjärtinfarkter, stroke och epilepsi uppstår på natten när andningen är som störst, oftast mellan klockan 03.00 och 06.00. Patienter som är mycket sjuka är ofta rädda för att lägga sig ner för att de upplever att deras tillstånd förvärras dramatiskt. Att mäta sitt CP efter att ha legat i en position i 10-15min visar hur andningen har förändrats och därmed syresättningen.

 

I dessa studier redovisas riskerna med att sova på ryggen för respektive symtom eller sjukdom:

 

Asthma (Ballard et al, 1991)
Asthma and allergies in wheezing children (Ponsonby et al, 2004)
Asthma (nocturnal) (D’Alonzo & Ciccolella, 1996)
Back pain in pregnancy (Fast & Hertz, 1992)*
Bruxism and swallowing (Miyawaki et al, 2003)
Bruxism, clenching episodes and gastroesophageal reflux (Miyawaki et al, 2004)
Chronic respiratory insufficiency patients (Ambrogio et al, 2009)
Cough (nocturnal) and coughing attacks (Bonnet et al, 1995)
GERD (gastroesophageal reflux disease) (Khoury et al, 1999; Wang et al, 1999)
Geriatric inpatients (Hjalmarsen & Hykkerud, 2008)*
Heart failure patients with central sleep apnea/Cheyne-Stokes (irregular) respiration (Joho et al, 2010; Szollosi et al, 2006*)
Irregular or periodic breathing (Hudgel et al, 1993)
Pregnancy (Trakada et al, 2003)*
Sleep apnea (Ingman et al, 2004; Yoshida, 2000; Matsuzawa et al, 1995; Miura e tal, 1992; Kavey et al, 1985)
Sleep paralysis and terrifying hallucinations (Kompanje, 2008; Cheyne, 2002)
Snoring, hypopneas and apneas (Jan et al, 1994)
Stroke patients with sleep apnea (Brown et al, 1998)
Stroke (elderly patients) (Schubert & Héraud, 1994)
Tuberculosis (pulmonary) treated by thoracoplasty (Brander et al, 1993)

 

Den negativa effekten av ryggliggande är ökad andning. Andningen kan genom andningsträning omskolas till det normala.

Vad är korrekt, felaktig andning?

Vilka är de vanligaste symtomen på felaktig andning?

Andningskursen

Hur ryggliggande påverkar snarkningar och sömnapné