Förväntat kursresultat

Vad är de förväntade resultaten av kursen?

Snarkning
  1. Minskad snarkning inom 3 dagar.
  2. 70% slutar snarka inom 3 veckor.
  3. Återstående 30 % slutar vanligtvis snarka inom 1-3 månader.
  4. Sömnkvaliten förbättras, vaknar piggare och upplever en minskad trötthet under dagen.
Sömnapné
  1. Majoriteten av individer som normaliserar sin andning kräver ingen CPAP, operation eller tandställning.
  2. Individer som redan använder CPAP kan säkert trappa ner på användningen och senare sluta utan sidoeffekter, när andningen är normaliserad.
  3. Förväntad tidsåtgång för att upphöra med sömnapnér beror även på hållning samt övervikt. Vanligtvis beräknas 1-3 månader av andningsträning.
  4. Sömnkvaliten förbättras, vaknar piggare och upplever en minskad trötthet under dagen.

 

.