Kronisk nästäppa

Kronisk nästäppa, snuva och allergi

Nästäppa, snuva, klåda, nysningar är mycket vanliga symtom. Dessa symtom ingår i sjukdomen rinit, vilket betyder inflammation i nässlemhinnan. Riniter ökar ständigt i västvärlden och forskarna är oense om varför. Hygienhypotesen diskuteras men den huvudsakliga grundorsaken är felaktig andning. Felaktig andningsvolym innebär förändringar i immunförsvarets funktion och detta står som grund för riniter. Den utlösande faktorn är dock alltid en så kallad trigger. En trigger kan vara t.ex. pollen, hundhår, röklukt eller virus. Riniter kan vara av olika slag men vanligast är de som är kopplade till allergier såsom hösnuva eller vanliga förkylningar med virus eller bakterier.

Riniter är direkt kopplade till din andning (1). Nyckelfaktorn för att slippa besvär som kronisk nästäppa, klåda, sår i näsan, snuva och nysningar är att normalisera immunförsvaret. Immunförsvarets funktion står i direkt korrelation till andningen. En god andning innebär att immunförsvaret fungerar normalt. Detta säkerställer att näsan fungerar normalt.
En studie från American Journal of Rhinology, 2005 (2), undersökte sambandet mellan felaktig andning ( hyperventilationssyndrom) och täppt näsa. Samtliga deltagare hade stor andningsvolym och andades med övre delen av bröstet. Konsekvensen blev låga nivåer av koldioxid och detta ökar motståndet i näsan. En slutsats blev: ” surgery may not necessarily be the answer in Hyperventilationssyndrome patients complaining of nasal congestion”, istället föreslogs korrigering av andningsvolymen.
Andningen kan mätas genom ett CP.  CP är ett test för att bestämma kroppens syreupptagningsförmåga och koldioxidhalt. Att öppna en täppt näsa tillfälligt är mycket enkelt med andningsövningar och detta gör att nässpray eller kortisonspray inte behöver användas. För att näsan skall vara permanent öppen krävs ett konstant högre CP. Detta innebär att den omedvetna andningen måste förbättras. Detta sker också med hjälp av andningsövningar.

Förkylningar

För att bli av med frekventa förkylningar krävs ett CP över 20, detta stärker immunförsvaret, vilket innebär att antalet förkylningar minskar dramatiskt.

diag1

Frekventa förkylningar härstammar ofta från ett nedtryckt immunförsvar vilket grundar sig i felaktig andning.

Allergier

För att bli av med allergier krävs ett CP över 30, detta normaliserar immunförsvarets hypersensivitet, vilket gör att den autoimmuna reaktionen uteblir. Under tiden CP ökar med hjälp av andningsövningar måste allergenerna undvikas för att gradvis desentitisera immunförsvaret.

Alleriger

Allergier härstammar ofta från ett hypersensitivt immunförsvar, vilket grundar sig i felaktig andning.

Läs mer om nästäppa hos barn…

Läs mer om forskning som kopplar samman nästäppa med sömnstörningar och ADHD…

 

Referenser:
1.    European Respiratory Journal 1992; 5: 323-330 “The relative contributions of histamine and prostanoids to bronchoconstriction provoked by isocapnic hyperventilation in asthma.” JP Finnerty, A Harvey, and ST Holgate
2.    American Journal of Rhinology, 2005 Nov-Dec; vol 19(6): p. 607-11. “Nasal congestion and hyperventilation syndrome” Bartley James,