Öka din idrottsprestation

Korrekt andning förändrar VO2 max på följande sätt:

  1. Kärlvidgning, vilket ger ökad blodgenomströmning.
  2. Förbättrad transport av syret från blodet till cellerna. ( BOHR-effekten)

För att öka vår prestationsförmåga krävs en förbättrad syresättning av kroppens muskulatur. Vår maximala syreupptagning benämns VO2 max. VO2 max är alltså måttet för hur mycket syre som maximalt kan tas upp av kroppen. Detta värde är en nyckelfaktor som avgör hur vältränad man är och hur fort man exempelvis kan springa. De flesta känner till att VO2 max är helt avgörande för prestationen, men få känner till att den omedvetna andningen har mycket stort inflytande på VO2 max. VO2 max är mycket påverkbart av vår andning. Lungornas syretillförsel styrs av andningen, det vet de flesta. Men transporten av syret från blodet till muskelcellerna styrs också av andningsvolymen via BOHR effekten och det är det färre som känner till. Genom att förbättra din andning förbättrar du din förmåga att transportera syret från blodet till dina celler och därmed ökar ditt VO2 max vilket innebär möjligheten att prestera bättre resultat i din träning.

Resultatet av de fysiologiska förändringar vid förbättrad andning är ökad syresättning av vävnaderna och därmed förändringar i kroppens energiframställning. Dessa förändringar leder till ökad aerob förbränning vid högre träningsintensitet. Detta leder till minskad mjölksyra.

Många olympiska medaljörer har använt sig av denna andningsteknik för att förbättra sin prestation.