Astma-Sömnstörning-Nästäppa

Astma är en andningssjukdom som skall behandlas genom att normalisera andningen. Felaktigt andningssätt och andningsvolym är många gånger den bakomliggande orsaken till astma.

Buteykoklinikens andningskurs kan inriktas mot astma:

•    Lära dig ta kontrollen över och behandla din astma
•    Hur andas man korrekt under fysisk aktivitet?
•    Hur avbryter man ett hostanfall?
•    Hur avbryter man väsande ljud från luftvägarna?
•    Hur avbryter man ett astmaanfall?
•    Hur öppnar man en stängd näsa?

Läs mer om astma…

Sömnstörningar

Insomningsbesvär eller tidigt uppvaknade och problem med att somna om kan påverkas positivt genom andningsförbättring.

Lär dig korrekt andning, det är vägen tillbaka till en normal djup återhämtande sömn och därmed ökad energi och hälsa. Under andningskursen får du lära dig hur man andas så att hjärnan blir lugn, syresatt och minskar sin tankeaktiviteten. Kursen innehåller även förslag på åtgärder mot stress samt hållningskorrigeringar för korrekt bröstkorg och revbensposition.

Läs mer om sömnstörningar…

 

Nästäppa är klart kopplat till andningen och det går ofta att öppna en täppt näsa på ett par minuter med hjälp av andningsövningar.

En studie från American Journal of Rhinology, 2005 (2), undersökte sambandet mellan felaktig andning ( hyperventilationssyndrom) och täppt näsa. Samtliga deltagare hade stor andningsvolym och andades med övre delen av bröstet. Konsekvensen blev låga nivåer av koldioxid och detta ökar motståndet i näsan. En slutsats blev: ” surgery may not necessarily be the answer in Hyperventilationssyndrome patients complaining of nasal congestion”, istället föreslogs korrigering av andningsvolymen.

Läs mer om kronisk nästäppa…