Vad orsakar astma?

“Noisy and deep” breathing of an asthmatic had always been considered an outcome of the disease. Nobody could even suspect that ”deep breathing” was the cause of bronchial asthma, and increased depth of breathing could provoke the appearance of the symptoms of the disease.
Professor  Buteyko, MD, founder of Buteykomethod

 

 

Astma är en sjukdom som drabbar luftvägarna. Hosta, väsande ljud, känslan av att hålla på att kvävas ingår i symtombilden. Orsakar till dessa anfall är felaktig andning. Den felaktiga andningen benämns kronisk hyperventilering eller överandning, den leder till sammandragningar av luftvägar hos de patienter som har genetik för astma.

Varför är astma vanligare i västvärlden?

Astmapatienter ökar lavinartat och idag beräknas 150 miljoner ha astma. Kännetecken för västvärlden idag är stress, processad mat, överätning, inaktivitet, dålig hållning, service arbetet med mycket talande, höga temperaturer inomhus, andas med munnen, tron på stora andetag. Alla dessa faktorer påverkar andningen och har ökat kraftigt tillsammans med astman den senaste 20-30 åren. Dessa faktorer ökar andningsvolymen och leder till kronisk hyperventilering. På detta sätt leder livsstilsförändringar till ökad incidens av astma.

Många har trott på hygienhypotesen som orsak till astma, men de skitigaste länderna är inte de länder som har mest astma. Bra exempel på det är Nya Zeeland och Australien som är relativt rena men har höga tal av astmatiker.

Överandning och astma

Felaktig andningsvolym leder till förlust av koldioxid. Människans fysiologi kräver en viss mängd koldioxid för att fungera normalt. Ökad andningsvolym som vid kronisk hyperventilering innebär stor förlust av koldioxid. Koldioxid har helt misstolkats av många som en skräp gas som vi måste göra oss av med. Ingenting kunde vara mer felaktigt. Koldioxid vidgar luftvägarna, distribuerar syre till cellerna samt ökar blodcirkulationen.

Kontentan av detta innebär, desto lägre halt koldioxid en astmatiker har i sina luftvägar desto närmare ett astmaanfall. Halten koldioxid i luftvägarna styrs av andningen.

Praktiska exempel på att överandning orsakar astma

Träning orsakar att luftvägarna minskar hos 70-90% av alla astmatiker. (46) Det är mycket ovanligt att en moderat till svår astmatiker inte reagerar på fysisk aktivitet. Det är två tillfällen som skapar mer besvär i samband med fysisk aktivitet.  De första 10 minuterna samt de första 5 minuterna efter träningen har avslutats leder vanligtvis till känslan av att inte få tillräckligt med luft. Detta beror på andningens påverkan på koldioxidnivåerna, detta kan undvikas genom andningskorrigering.

Skratt är ett annat exempel på att överandning leder till astmaanfall. Efter ett tags skrattande börjar astmatiker ofta hosta eller väsa om luftrören.  När man börjar skratta ökar andningen genom munnen, detta leder till att stor volym luft andas och därmed stora förluster av koldioxid. En studie har publicerats i America Thoracic Society 2005 som konkluderar att skratt leder till symtom hos 57% av alla astmatiker.