Sömnstörningar

Sömnstörning

God sömn är mycket betydelsefullt för hälsan. Den djupa drömlösa sömnen ger oss djup vila. Det är vanligt att stressade hjärnor på grund av oavbruten tankeaktivitet inte kommer ner i total vila. Detta för med sin en ond cirkel av ökad trötthet, sämre andning, mer irriterat nervsystem, ökade tankar och slutligen sämre kvalitativ sömn. Slutresultatet blir ohälsa och sjukdom.

Lär dig korrekt andning, det är vägen tillbaka till en normal djup återhämtande sömn och därmed ökad energi och hälsa. Under andningskursen får du lära dig hur man andas så att hjärnan blir lugn, syresatt och minskar sin tankeaktiviteten. Kursen innehåller även förslag på åtgärder mot och under stress samt kostråd och hållningskorrigeringar. Dessutom ges praktiska tips på korrekt sovställning samt övriga råd som lugnar andningen innan och under sömnen. Sammantaget leder dessa enkla förändringar till en lugnare andning, minskad tankeaktivitet och därmed en god natts djup vila.

Referenser:

1. Huttunen J Exp. Brain. Res 1999, 125(3):p.248-254

…hyperventilation “leads to spontaneous and asynchronus firing of cortical neuorns”

2. Brown EB Physiol Reviews 1953 Oct,33(4):p.445-471

…”studies designed to determine the effects produced by hyperventilation on nerve and muscle have been consistent in their findings on increased irritability” Muscle and nerve cells become abnormally sensitive or irritated.

3. Krnjevic K, Randic M and Siesjo B, Cortical CO2 tension and neuronal excitability, J of Physiol 1965, 176: p. 105-122

…”It was shown that CO2 has a strong calming effect on excessive excitability of brain areas responsible for thinking”