Andningsteknik

Andning

Korrekt andning innehåller följande komponenter:

  1. Näsandning
  2. Diafragma andning
  3. Korrekt andningsvolym (5 L luft/min i vila)

När ovanstående faktorer är åtgärdade förekommer inte sjukdomar och symtom såsom exempelvis astma, KOL, högt blodtryck, insomningsbesvär, spänningshuvudvärk, migrän, spänningsyrsel, kronisk nästäppa, eksem, allergi, snarkningar, sömnapné, panikattacker, onormal trötthet, destruktiv stress, oro, fibomyalgi.

Mycket få människor i västvärlden idag har en korrekt andning. De ovanstående komponenterna i korrekt andning är ett måste för en god hälsa. Den viktigaste faktorn är korrekt andningsvolym. Korrekt andningsvolym i vila är 5L luft/min. Detta motsvarar 10 andetag innehållande 500 ml luft/andetag. En första förutsättning för att uppnå denna volym är att man andas med diafragma. Förmågan till rätt diafragmaandning är till stor del beroende av hållningen och bröstkorgen/revbenens viloposition. När diafragmaandning har stabiliserats påbörjas andningsträning av andingscentrumets tröskel för koldioxid. Detta leder till gradvis normalisering av andningsvolymen.

Det är andningsvolymen som avgör kroppens syresättning. Ett citat från professor Arthur C. Guyton i ”The textbook of medical physiology”, världens mest sålda fysiologbok, beskriver vikten av syresättning:

” All chronic pain, suffering, and diseases are caused by a lack of oxygen at the cell level”

Vad karaktäriserar felaktig andning?

 

  1. Munandning
  2. Bröst- och axelandning ( toppandning)
  3. Felaktig andningsvolym
  4. Orytmisk andning
  5. Suckar, gäspningar, sniffningar

 Dessa komponenter bidrar till en försvagad hälsa. Den största faktorn till ohälsa är bristande syresättning till kroppens organ och vävnader. Ovanstående andning leder till syrebrist i kroppen. Den viktigaste komponenten för syresättning av kroppen är volymen luft vi andas. Volymen luft vi andas är påverkad av många olika faktorer såsom: sättet att andas, stress, kost, sömnteknik, inaktivitet och hållning. Sammantaget gäller att desto lägre tolerans mot koldioxid kroppen har desto större och mer felaktig andningsvolym. Målsättningen med andningsträning är att normalisera toleransen av koldioxid, detta leder till korrekt andningsvolym och därmed ökad syresättning.

Västvärldens andningsvolym är oftast mellan 10-25L luft/min. Detta innebär att man andas för 2-5 personer. Detta kan liknas med att äta mat för 2-5 personer. Alla vet att det inte är hälsosamt, men få vet hur mycket andningen påverkar hälsan. En astmatiker t.ex. andas minst 12-15L luft/min. Detta krävs för att utveckla astma. Om en astmatiker lär sig korrigera sin andningsvolym i vila ner till 5-6 L luft/min förekommer ingen astma längre.