Stress

Stress är ett stort hälsoproblem idag. Den största faktorn till att stress är så destruktivt för vår hälsa är pågrund av dess stora påverkan på andningen. Andningen förändras på många sätt under stress, de viktigaste faktorerna är ökad andningsvolym samt felaktig användning av  andningsmuskulaturen. Detta får stora konsekvenser på kroppens syresättning och en lång lista med sjukdomar och symtom kopplas till detta.

Läs mer